Rasfoire documente

Ordinul 51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Ordinul 1343/2018 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Ordinul 1356/2018 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Decizia 657/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Decizia 670/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Hotarirea 28/2019 privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Ordinul 6/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 98/2019

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Ordinul 10/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019