Rasfoire documente

Hotarirea 16/2019 pentru reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor ''Larex'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Legea 32/2019 a zootehniei

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Decretul 76/2019 privind promulgarea Legii zootehniei

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Legea 38/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Decretul 82/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Decizia 280/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Hotarirea 17/2019 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE'', aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Circulara 1/2019 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2018-23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Rectificare din 2019 în finalul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea II, nr. 1092 din 21 decembrie 2018

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019