Rasfoire documente

Decizia 1/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-17 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Hotarirea 7/2019 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Grigore T. Popa'' Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în scopul implementării proiectului ''Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E''

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 1271/2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 4009/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 5407/C/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Regulamentul 17/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019