Rasfoire documente

Regulamentul 111/12-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Bayerisches Rindfleisch''/''Rindfleisch aus Bayern'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 112/24-ian-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active cu risc mic laminarin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 113/24-ian-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active acetamiprid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Decizia 114/16-ian-2018 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Decizia 115/24-ian-2018 de modificare, în ceea ce priveşte poziţionarea Centrului de monitorizare a securităţii Galileo, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/413 de stabilire a poziţionării infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo şi de prevedere a măsurilor necesare pentru a asigura funcţionarea acestuia, şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/117/UE

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 125/08-oct-2016 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului [2018/116]

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018