Rasfoire documente

Regulamentul 53/12-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 54/04-dec-2017 de interzicere a pescuitului de merlan în zona VIII de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 55/09-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce priveşte adăugarea Republicii Singapore pe lista ţărilor terţe recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune din domeniul securităţii aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 56/12-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 57/09-ian-2018 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 58/12-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 59/11-ian-2018 de modificare a Deciziei 2009/300/CE în ceea ce priveşte conţinutul si perioada de valabilitate ale criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru televizoare [notificată cu numărul C(2018) 6]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Decizia 60/12-ian-2018 privind anumite măsuri de protecţie provizorii referitoare la pesta porcină africană în România [notificată cu numărul C(2018) 219]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018