Rasfoire documente

Regulamentul 264/19-feb-2018 de stabilire a cotizaţiilor la producţie şi a coeficientului pentru calculul cotizaţiei suplimentare în sectorul zahărului pentru anul de comercializare 1999/2000 şi de stabilire a cotizaţiilor la producţie în sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2000/2001

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Regulamentul 265/16-feb-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Squacquerone di Romagna'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Regulamentul 266/19-feb-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Thym de Provence'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Regulamentul 267/19-feb-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Regulamentul 268/21-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Regulamentul 269/22-feb-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a şaptesprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Decizia 270/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte auditorii externi ai Central Bank of Cyprus

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Decizia 271/15-feb-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Decizia 272/20-feb-2018 de instituire a Consorţiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Centrului european pentru cercetare biologică marină (EMBRC-ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018

Rectificare din 23-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/49 al Comisiei din 11 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 501/2013 al Consiliului în urma unei reexaminări în ceea ce priveşte un ''nou exportator'', efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (4) şi al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2018