Rasfoire documente

Regulamentul 458/30-mar-2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/72 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016

Regulamentul 459/18-mar-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016

Regulamentul 461/30-mar-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor Agenţiei Europene pentru Medicamente în funcţie de rata inflaţiei, cu efect de la 1 aprilie 2016

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016

Regulamentul 462/30-mar-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 324/2008 de stabilire a procedurilor revizuite de desfăşurare a inspecţiilor efectuate de către Comisie în domeniul securităţii maritime

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016

Regulamentul 463/30-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016

Decizia 464/29-mar-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce priveşte rubricile pentru Estonia şi Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016

Regulamentul 460/30-mar-2016 de modificare a anexelor IV şi V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2016