Rasfoire documente

Acord din 29-feb-2016 între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte diplomatice

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Decizia 430/10-feb-2015 privind încheierea Acordului de cooperare privind un sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Acord din 12-dec-2006 DE COOPERARE privind un sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Informare din 23-mar-2016 privind data intrării în vigoare a Acordului de cooperare privind un sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Decizia 431/12-feb-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte diplomatice

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Regulamentul 432/18-mar-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Regulamentul 433/22-mar-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista cu ţări terţe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obţinute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul apariţiei unor focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H7N8

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Regulamentul 434/22-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Regulamentul 435/22-mar-2016 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licenţe de import în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016

Decizia 436/15-mar-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului vamal instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, cu privire la înlocuirea protocolului II privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă la respectivul acord

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2016