Rasfoire documente

Directiva 412/11-mar-2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Decizia 424/11-mar-2015 privind aprobarea deciziei de derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 96/67/CE a Consiliului cu privire la furnizarea de anumite servicii de handling la sol la Aeroportul Internaţional din Zagreb

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 420/12-mar-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Decizia 421/17-dec-2014 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 414/12-mar-2015 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte acidul (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, utilizat la producerea suplimentelor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 415/12-mar-2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de autorizare a substanţelor active etefon şi fenamifos

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 416/12-mar-2015 de aprobare a dinotefuranului ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 417/12-mar-2015 de aprobare a Bacillus sphaericus 2362 serotip H5a5b, tulpina ABTS1743 ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 418/12-mar-2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active acetat de Z-13-hexadecen-11-in-1-il

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Regulamentul 419/12-mar-2015 de aprobare a tolifluanidului ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Decizia 422/17-dec-2014 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Decizia 423/06-mar-2015 de stabilire a poziţiei care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a şaptea reuniuni a Conferinţei părţilor la Convenţia de la Rotterdam cu privire la modificarea anexei III la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Modificari 1/15-dec-2014 A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Rectificare din 13-mar-2015 la Regulamentul (UE) nr. 517/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalentei anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare din specia Gallus gallus şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 şi a Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Rectificare din 13-mar-2015 la Regulamentul (UE) nr. 1086/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei în ceea ce priveşte Salmonella din carnea proaspătă de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Rectificare din 13-mar-2015 la Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Rectificare din 13-mar-2015 la Regulamentul (UE) nr. 1190/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis şi a Salmonella Typhimurium la efectivele de curcani, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Directiva 413/11-mar-2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Decizia BCE/2014/55/15-dec-2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene ((UE) 2015/425)

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015

Orientarea BCE/2014/54/15-dec-2014 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale ((UE) 2015/426)

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2015