Rasfoire documente

Regulamentul 243/07-mar-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 245/13-mar-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 240/07-ian-2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 241/07-ian-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerinţele de fonduri proprii în cazul instituţiilor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 242/07-mar-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Lammefjordskartofler (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 244/07-mar-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Strachitunt (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 246/13-mar-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ştergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanţe aromatizante

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Regulamentul 247/13-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Decizia 2014/134/UE/12-mar-2014 privind anumite măsuri de protecţie cu privire la pesta porcină africană în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014

Recomandarea 2014/135/UE/12-mar-2014 privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2014