Rasfoire documente

Regulamentul 205/04-mar-2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamentul 207/04-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamentul 206/04-mar-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 în ceea ce priveşte potenţialul de încălzire globală al gazelor cu efect de seră, altele decât CO2

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Directiva 2014/27/UE/26-feb-2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamentul 204/20-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceituna de Mallorca/ Aceituna Mallorquina/ Oliva de Mallorca/ Oliva Mallorquina (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Recomandarea 2014/117/UE/03-mar-2014 privind instituirea şi punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Recomandarea 2014/118/UE/03-mar-2014 privind monitorizarea urmelor de substanţe ignifuge bromurate în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamente interne din 31-ian-2014 REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014