Rasfoire documente

Regulamentul 207/04-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamentul 206/04-mar-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 în ceea ce priveşte potenţialul de încălzire globală al gazelor cu efect de seră, altele decât CO2

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Directiva 2014/27/UE/26-feb-2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamentul 204/20-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceituna de Mallorca/ Aceituna Mallorquina/ Oliva de Mallorca/ Oliva Mallorquina (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Recomandarea 2014/117/UE/03-mar-2014 privind instituirea şi punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Recomandarea 2014/118/UE/03-mar-2014 privind monitorizarea urmelor de substanţe ignifuge bromurate în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamente interne din 31-ian-2014 REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014

Regulamentul 205/04-mar-2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2014