Rasfoire documente

Directiva 2012/5/UE/14-mar-2012 de modificare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Decizia 243/2012/UE/14-mar-2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Directiva 2012/6/UE/14-mar-2012 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale în ceea ce priveşte microentităţile

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Regulamentul 244/16-ian-2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Regulamentul 245/20-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1187/2009 în ceea ce priveşte exporturile de lapte şi produse lactate către Republica Dominicană

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Regulamentul 246/20-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Regulamentul 247/20-mar-2012 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna martie 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Regulamentul 248/20-mar-2012 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012