Rasfoire documente

Regulamentul 233/16-mar-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aprobarea programului naţional modificat de combatere a scrapiei din Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012

Regulamentul 232/16-mar-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) şi roşu ponceau 4R, roşu coşenilă A (E 124)

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012

Regulamentul 234/16-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012

Regulamentul 235/16-mar-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012

Decizia 2012/155/UE/09-mar-2012 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012

Decizia 2012/156/UE/13-mar-2012 de suspendare a angajamentelor din cadrul Fondului de coeziune pentru Ungaria cu efect de la 1 ianuarie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012

Decizia 2012/157/UE/07-dec-2011 privind ajutoarele compensatorii plătite de Agenţia elenă de asigurări agricole (ELGA) în cursul anilor 2008 şi 2009

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2012