Rasfoire documente

Regulamentul 215/13-mar-2012 de modificare pentru a 166-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2012

Regulamentul 213/13-mar-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1375/2011 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2012

Regulamentul 214/13-mar-2012 de derogare, pentru anul de comercializare 2011/2012, de la dispoziţiile articolului 63 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte datele la care se comunică reportarea zahărului excedentar

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2012

Regulamentul 216/13-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2012

Decizia 2012/149/PESC/13-mar-2012 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2012

Decizia 2012/150/PESC/13-mar-2012 de modificare a Deciziei 2011/872/PESC de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2012