Rasfoire documente

Regulamentul 207/09-mar-2012 privind instrucţiunile electronice de utilizare a dispozitivelor medicale

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012

Regulamentul 210/09-mar-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 5 şi 6 martie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna martie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012

Regulamentul 205/06-ian-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sursa datelor şi parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012

Regulamentul 206/06-mar-2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012

Decizia 2012/145/UE/28-feb-2012 privind încheierea Protocolului convenit între Uniunea Europeană şi Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părţi

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012

Regulamentul 208/09-mar-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012

Regulamentul 209/09-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2012