Rasfoire documente

Directiva 2012/7/UE/02-mar-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a părţii III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Decizia 2012/137/UE/01-mar-2012 privind importurile în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia porcină

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Regulamentul 180/02-mar-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [ (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Regulamentul 181/02-mar-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Melon de Guadeloupe (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Regulamentul 182/02-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Directiva 2012/8/UE/02-mar-2012 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Decizia 2012/136/UE/29-feb-2012 de înfiinţare a Infrastructurii comune pentru resurse lingvistice şi tehnologie sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (CLARIN ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Decizia 2012/138/UE/01-mar-2012 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspândirii în Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster)

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Rectificare din 03-mar-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 163/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012