Rasfoire documente

Protocol din 01-feb-2012 privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Regulamentul 134/23-ian-2012 privind repartizarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Decizia 2012/91/UE/23-ian-2012 privind semnarea în numele Uniunii Europene şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Regulamentul 135/16-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri pentru a include anumite deşeuri neclasificate în anexa IIIB

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Regulamentul 136/16-feb-2012 privind autorizarea disulfatului de sodiu ca aditiv pentru hrana animalelor de companie şi a altor animale care nu sunt destinate producţiei de alimente

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Regulamentul 137/16-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Regulamentul 138/16-feb-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Decizia 2012/92/UE/14-dec-2011 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012