Rasfoire documente

Regulamentul 127/14-feb-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active metazaclor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Regulamentul 125/14-feb-2012 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (''REACH'')

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Regulamentul 126/14-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce priveşte documentele justificative şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Regulamentul 128/14-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Decizia 2012/85/UE/10-feb-2012 de autorizare a Spaniei şi Franţei să adopte o măsură specială de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Decizia 2012/86/UE/10-feb-2012 de numire a unui supleant finlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012

Decizia 2012/87/UE/10-feb-2012 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2012