Rasfoire documente

Ordinul 275/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Decizia 1453/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Decizia 1455/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Decizia 1457/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 7 alin. (1) şi art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Decizia 1505/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^3 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Hotarirea 1371/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011

Ordinul 2844/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 701/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2011