Rasfoire documente

Ordinul 131/2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordonanta 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului ''Schi în România''

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordinul 244/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Decizia 43/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ''Phoenix Best Broker de Asigurare'' - S.A.

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordonanta 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Decizia 1/2008 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordonanta 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Hotarirea 92/2008 privind numirea domnului Ghitea Mircea-Teodor în funcţia publică de prefect al judeţului Bihor

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Decizia 1/2008 privind revocarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 12/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Verşeni, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008