Rasfoire documente

Hotarirea 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Hotarirea 1581/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Fondul Proprietatea'' - S.A.

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Decizia 1/2008 privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Adrian Cosmin Vieriţa

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Decizia 2/2008 privind numirea doamnei Răduţa Dana Matache în funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Ordinul 2758/2007 privind aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate ''Theodor Aman'' pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Ordinul 2654/2007 privind aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate ''Theodor Aman'' pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008