Rasfoire documente

Directiva 2007/15/CE/14-mar-2007 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a anexei I la Directiva 74/483/CEE a Consiliului referitoare la proeminenţele exterioare ale autovehiculelor

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2007

Regulamentul 270/13-mar-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2007

Regulamentul 267/14-mar-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2007

Regulamentul 268/14-mar-2007 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe aplicat în perioada 5-9 martie 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2007

Regulamentul 269/14-mar-2007 privind eliberarea licenţelor de import pentru anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) în perioada 11 aprilie 2007-8 noiembrie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2007

Decizia 2007/165/CE/14-mar-2007 de modificare a Deciziei 96/4/CE privind autorizarea unei metode de clasificare a carcaselor de porc în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2007