Rasfoire documente

Regulamentul 147/20-feb-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 148/20-feb-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 149/20-feb-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 150/20-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Decizia 2012/102/UE/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanţi organici persistenţi poate fi introdus în Uniune în scopul decontaminării

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 144/16-feb-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 145/16-feb-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 146/16-feb-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012