Rasfoire documente

Regulamentul 144/16-feb-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 145/16-feb-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 146/16-feb-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 147/20-feb-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 148/20-feb-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 149/20-feb-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Regulamentul 150/20-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012

Decizia 2012/102/UE/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanţi organici persistenţi poate fi introdus în Uniune în scopul decontaminării

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2012