Rasfoire documente

Ordonanta 1/2023 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei financiare anuale în vederea participării Poliţiei Române, prin intermediul Poliţiei Rutiere, la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere - ROADPOL, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordonanta 2/2023 pentru modificarea art. 4^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordonanta 3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Ordonanta 4/2023 privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Ordonanta 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Ordonanta 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2023

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2023

Ordonanta 8/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Ordonanta 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 69 din 26-ian-2023

Ordonanta 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 11/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 84 din 31-ian-2023

Ordonanta 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate

publicat in M.Of. 84 din 31-ian-2023

Ordonanta 13/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 15/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 83 din 31-ian-2023

Ordonanta 16/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2023

Ordonanta 17/2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România

publicat in M.Of. 85 din 31-ian-2023

Ordonanta 18/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2023

Ordonanta 19/2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2023

Ordonanta 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2023

Ordonanta 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2023