Rasfoire documente

Incheiere din 2006 Instituire sechestru asigurător asupra bunurilor administratorului statutar

publicat in

Incheiere din 2006 Îndreptarea erorilor materiale. Inadmisibilitatea majorării despăgubirilor civile prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul unui act procedural

publicat in

Incheiere din 2006 Îndreptarea erorilor materiale. Omisiunea instanţei de recurs de a acorda interpretului cheltuielile cuvenite

publicat in

Incheiere din 2006 Procedura insolvenţei. Excepţie de neconstituţionalitate. Recuzare. Mai multe cereri. Abuz de drept procesual. Efecte. Respingerea cererilor

publicat in

Incheiere din 2006 Drept procesual penal. Partea generală. Măsuri preventive. Condiţiile prevăzute de art. 148 alin. (1) lit. h) C. pr. pen., în sensul că pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 4 ani şi lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică

publicat in

Incheiere din 2006 Prelungirea măsurii arestării preventive. Jandarm. Infracţiune ce nu are legătură cu îndatoririle de serviciu. Competenţă

publicat in

Incheiere din 2006 Autorizare convocare AGA. Metoda votului cumulativ. Ordine de zi de competenţa AGA. Procedură necontencioasă

publicat in

Incheiere din 2006 Sechestru asigurător. Cerere de instituire asupra unui imobil

publicat in

Incheiere din 2006 Poprire asigurătorie. Condiţii. Înţelesul cerinţei intentării unei acţiuni

publicat in

Incheiere din 2006 Atribuţiile lichidatorului judiciar. Înlocuirea lichidatorului judiciar

publicat in

Incheiere din 2006 Cerere de deschidere a procedurii formulată de către debitor. Condiţii. Deschiderea procedurii simplificată împotriva debitorului. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dizolvarea debitorului

publicat in

Incheiere din 2006 Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Condiţii

publicat in

Incheiere din 2006 Cerere de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului. Admisibilitate

publicat in

Incheiere din 2006 Depăşirea termenului de formulare a declaraţiei de creanţă. Decădere din drepturi

publicat in

Incheiere din 2006 Plan de reorganizare. Admitere în principiu

publicat in

Incheiere din 2006 Plan de reorganizare. Cerere de recuzare a administratorului judiciar. Condiţii. Cererea de înlocuire a administratorului judiciar. Admisibilitate. Judecata în şedinţă publică. Consecinţe. Respingerea, ca inadmisibilă, a cererii se sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate

publicat in

Incheiere din 2006 Plan de reorganizare. Abuz de drept. Respingerea, ca inadmisibile, a cererilor de recuzare şi de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate

publicat in

Incheiere din 2006 Desemnarea unui lichidator judiciar de către creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor. Înlocuirea lichidatorului judiciar

publicat in

Incheiere din 2006 Cerere de înlocuire a lichidatorului. Condiţii. Admiterea cererii

publicat in

Incheiere din 2006 Declaraţie de abţinere. Cerere de recuzare. Inexistenţa cazurilor prevăzute de lege

publicat in

Incheiere din 2006 Cerere de reexaminare. Condiţii. Respingerea cererii

publicat in

Incheiere din 2006 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Sechestru asigurător

publicat in

Incheiere din 2006 Învestire cu formulă executorie. Contract de asistenţă juridică. Pact de quota litis

publicat in

Incheiere din 2006 Învestire cu formulă executorie, bilet la ordin. Neîndeplinirea condiţiilor de formă. Imposibilitatea completării cu elemente exterioare

publicat in

Incheierea nr. 29 din 08-feb-2006 Ordonanţă preşedinţială. Autoritate de lucru judecat. Suspendarea provizorie a executării silite a unei sentinţe comerciale

publicat in

Incheierea nr. 32 din 09-feb-2006 Cauţiune. Cerere de restituire. Condiţii. Consecinţe privind nerespectarea condiţiilor legale de restituire a cauţiunii

publicat in

Incheierea nr. 46 din 01-mar-2006 Suspendare provizorie a executării silite. Inadmisibilitate. Dispoziţii legale derogatorii de la dreptul comun

publicat in

Incheierea nr. 90 din 28-feb-2006 Recurs. Arestare preventivă. Depăşirea termenului de recomandare. Efecte

publicat in

Incheierea nr. 106 din 12-mai-2006 Recuzare. Competenţa de soluţionare a cererii de recuzare privind pe toţi judecătorii unei instanţe. Inadmisibilitatea cererii

publicat in

Incheierea nr. 106 din 10-mar-2006 Propunerea de arestare preventivă. Neascultarea inculpatului de către procuror. Nulitatea absolută a sesizării judecătorului

publicat in

Incheierea nr. 120 din 17-mar-2006 Măsura arestării preventive. Lipsa pericolului concret pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 142 din 24-mar-2006 Măsura arestării preventive. Prelungire. Cerinţe

publicat in

Incheierea nr. 145/R din 19-mai-2006 Arestare preventivă. Pericol concret pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 150 din 29-mar-2006 Recurs. Inculpat aflat în străinătate. Arestare preventivă. Termen de recurs. Tardivitate

publicat in

Incheierea nr. 186/R din 10-iul-2006 Arestare preventivă. Pericol pentru ordinea publică. Criterii de determinare

publicat in

Incheierea nr. 216 din 26-mar-2006 Recurs. Emiterea mandatului de arestare prin includerea tuturor infracţiunilor cuprinse în solicitarea procurorului

publicat in

Incheierea nr. 262 din 12-mai-2006 Arestare preventivă. Admisibilitate. Inculpat arestat preventiv în altă cauză. Propunere admisă şi pentru un alt temei decât cel menţionat în referat

publicat in

Incheierea nr. 281 din 25-mai-2006 Arestare preventivă. Aprecierea conceptului „pericol pentru ordinea publică'

publicat in

Incheierea nr. 335 din 14-iun-2006 Arestare preventivă. Prelungire. Condiţii

publicat in

Incheierea nr. 359 din 23-iun-2006 Arestare preventivă. Prelungire. Stabilirea duratei măsurii

publicat in

Incheierea nr. 373 din 30-iun-2006 Arestare preventivă. Recurs. Extinderea efectelor recursului asupra unui coinculpat

publicat in

Incheierea nr. 377 din 03-iul-2006 Asistenţa juridică. Inculpat reţinut. Nulitatea propunerii

publicat in

Incheierea nr. 409/R din 21-iul-2006 Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Publicitatea şedinţei de judecată

publicat in

Incheierea nr. 414 din 26-iul-2006 Măsuri preventive. Încheiere prin care s-a respins cererea de revocare sau de înlocuire a măsurii arestării preventive. Imposibilitatea atacării cu recurs de către inculpat

publicat in

Incheierea nr. 445/R din 08-aug-2006 Condiţii pentru prelungirea duratei arestării preventive. Tentativă pentru trafic şi consum ilicit de droguri

publicat in

Incheierea nr. 450/R din 10-aug-2006 Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Condiţii

publicat in

Incheierea nr. 450/R din 10-aug-2006 Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Condiţii

publicat in

Incheierea nr. 458/R din 14-aug-2006 Liberare provizorie. Ascultare inculpat

publicat in

Incheierea nr. 462 din 14-aug-2006 Publicitatea şedinţei de judecată. Lipsa menţiunii din dispozitivul hotărârii privind pronunţarea în şedinţă publică. Nulitate relativă

publicat in

Incheierea nr. 463/R din 18-aug-2006 Obligarea de a nu părăsi ţara. Organ competent

publicat in

Incheierea nr. 603 din 01-nov-2006 Liberarea provizorie pe cauţiune. Persoane care pot formula cererea

publicat in

Incheierea nr. 630 din 17-nov-2006 Propunere de luare a măsurii arestării preventive. Luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate

publicat in

Incheierea nr. 648/R din 08-dec-2006 Liberare provizorie. Condiţii

publicat in

Incheierea nr. 655/R din 11-dec-2006 Arest preventiv. Încetare de drept a reţinerii. Lipsa efectelor juridice asupra luării măsurii de arest preventiv

publicat in

Incheierea nr. 674/R din 22-dec-2006 Arestare preventivă. Termene

publicat in

Incheierea nr. 1064 din 17-feb-2006 Amânarea propunerii de liberare condiţionată. Contestaţie. Competenţă teritorială

publicat in

Incheierea nr. 2776/3 din 18-ian-2006 Pericol concret pentru ordinea publică. Prelungirea arestării preventive. Lipsa de diligenţă a organelor de urmărire penală

publicat in

Incheierea nr. 6476/3 din 17-feb-2006 Arestare preventivă. Minor cu vârsta între 14 şi 16 ani. Dovada discernământului. Raport de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit în altă cauză

publicat in

Incheierea nr. 6513/3 din 01-mar-2006 Propunere de arestare preventivă. Ascultarea inculpatului de către procuror. Sancţiune

publicat in

Incheierea nr. 9502/3 din 20-mar-2006 Cererea de prelungire a arestării preventive. Pericol concret pentru ordinea publică. Admisibilitatea cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive

publicat in

Incheierea nr. 12794/3 din 13-apr-2006 Inculpat extrădat în vederea executării unei pedepse aplicată într-o altă cauză. Punerea în executare a unui mandat de arestare emis anterior. Prelungirea arestării preventive. Principiul specialităţii extrădării

publicat in

Incheierea nr. 19973 din 06-iun-2006 Mandat de arestare preventivă. Data emiterii. Ascultarea inculpatului de către procuror. Dreptul la apărare. Controlul legalităţii reţinerii şi a emiterii mandatului de aducere. Data de la care se dispune prelungirea măsurii arestării preventive. Eroare materială. Revocarea măsurii arestării preventive. Efectul suspensiv al recursului

publicat in

Incheierea nr. 20715/3 din 13-iun-2006 Prelungirea duratei arestării preventive. Propunere motivată. Lipsa de la dosar a autorizaţiei de interceptare a convorbirilor telefonice. Certificarea procesului-verbal de transcriere a convorbirilor înregistrate. Termen

publicat in

Incheierea nr. 21837/3/2006 din 16-iun-2006 Arestare preventivă. Pericol concret pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 29578/3/2006 din 01-sep-2006 Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale. Urmărire penală efectuată de mai mulţi procurori

publicat in

Incheierea nr. 30601/3 din 14-sep-2006 Prelungirea arestării preventive. Legalitatea mijloacelor de probă. Autorizaţie de interceptare a convorbirilor telefonice emisă de vicepreşedintele instanţei. Constatare tehnico-ştiinţifică. Expert parte

publicat in

Incheierea nr. 32190/3 din 26-sep-2006 Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale. Conţinut. Pericol pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 36317/3 din 24-oct-2006 Arestare preventivă. Temeiuri. Săvârşirea unei noi infracţiuni

publicat in

Incheierea nr. 36347/3 din 24-oct-2006 Prelungirea arestării preventive. Neefectuarea de acte de urmărire penală

publicat in

Incheierea nr. 43452/3 din 20-dec-2006 Calea de atac a încheierii prin care se constată îndeplinită procedura prevăzută de art. 150 alin. (2) C. pr. pen. Judecător care a emis mandatul de arestare preventivă

publicat in