Rasfoire documente

Tipuri de regimuri matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de convenţie matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial între soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial faţă de terţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial faţă de terţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Alegerea altui regim matrimonial decât cel al comunităţii legale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele convenţiei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Convenţia matrimonială încheiată de minori (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele nulităţii convenţiei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele lichidării regimului comunităţii de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Procedura partajului la lichidarea comunităţii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modificarea regimului matrimonial (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Partajul în timpul regimului comunităţii de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Semnificaţia regimului separaţiei de bunuri între soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Lichidarea regimului separaţiei de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea pentru datoriile celuilalt soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Aplicarea regimului comunităţii convenţionale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea regimului matrimonial de la data separaţiei în fapt (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)