Rasfoire documente

Vârsta matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Excepţii de la vârsta matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interzicerea bigamiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interzicerea căsătoriei între rude apropiate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Excepţii de la interdicţia căsătoriei între rude apropiate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de căsătorie putativă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interdicţii la căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele nulităţii căsătoriei asupra situaţiei copiilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Conţinutul declaraţiei de căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Alegerea numelui de familie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Obligaţia prezenţei martorilor la căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Martorii la căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modalităţi de dovadă a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Nulitatea absolută a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Sancţiunea lipsei vârstei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Căsătoria fictivă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Persoanele care pot invoca nulitatea absolută a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Cazuri de nulitate relativă a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Termenul de solicitare a anulării căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Luarea deciziilor de către soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Îndatoririle soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interdicţia afectării independenţei soţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Schimbarea numelui în timpul căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Tipuri de regimuri matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de convenţie matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial între soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial faţă de terţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Independenţa patrimonială a soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Dreptul la informare al soţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial faţă de terţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de locuinţă a familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Exercitarea drepturilor asupra locuinţei familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Drept locativ propriu al soţilor asupra locuinţei închiriate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Participarea la cheltuielile familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Echivalarea muncii în gospodărie cu contribuţia la cheltuielile căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Alegerea altui regim matrimonial decât cel al comunităţii legale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele convenţiei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Convenţia matrimonială încheiată de minori (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele nulităţii convenţiei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri comune ale soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri proprii ale soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Regimul veniturilor din muncă în cadrul căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Actele de înstrăinare şi de grevare privind bunurile comune (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea soţilor cu bunurile comune (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele lichidării regimului comunităţii de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Procedura partajului la lichidarea comunităţii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modificarea regimului matrimonial (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Partajul în timpul regimului comunităţii de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Semnificaţia regimului separaţiei de bunuri între soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Lichidarea regimului separaţiei de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea pentru datoriile celuilalt soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Aplicarea regimului comunităţii convenţionale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modalităţi de divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Termenul pronunţării divorţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Păstrarea numelui din căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Divorţul împotriva unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea regimului matrimonial de la data separaţiei în fapt (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea obligaţiei de întreţinere prin divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Excepţii la încetarea obligaţiei de întreţinere prin divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Prestaţii compensatorii acordate la divorţul pronunţat din culpa exclusivă a unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Forma prestaţiilor compensatorii acordate la divorţul pronunţat din culpa exclusivă a unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea prestaţiilor compensatorii acordate la divorţul pronunţat din culpa exclusivă a unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Stabilirea raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Exercitarea autoritatii parintesti dupa divort (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)