Rasfoire documente

Privilegiul antreprenorului asupra imobilului construit. Condiţiile de înscriere în cartea funciară a acestui privilegiu (Cartea funciara din 13-feb-2015)

Rectificare de carte funciară formulată pe cale principală, fără ca în prealabil să se fi solicitat şi obţinut anularea contractului de vânzare-cumpărare (Cartea funciara din 02-sep-2014)

Plângere carte funciară. Încălcarea dreptului de acces la justiţie ca urmare a imposibilităţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti (Cartea funciara din 26-mai-2014)

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Somaţie notată în cartea funciară. Menţinerea notării somaţiei, în urma dezmembrării imobilului (Cartea funciara din 23-ian-2014)

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Apartament dobândit prin construire de către soţi, în timpul căsătoriei, fără menţionarea soţiei în titlul de proprietate şi în cartea funciară (Cartea funciara din 29-noi-2013)

Notarea în cartea funciară a unui imobil ca locuinţă de familie. Efecte juridice (Cartea funciara din 13-noi-2013)

Notarea în cartea funciară a unui imobil ca locuinţă de familie. Efecte juridice (Cartea funciara din 13-noi-2013)

Rectificare de carte funciară în baza hotărârii judecătoreşti de modificare a titlului de proprietate. Admisibilitate (Cartea funciara din 02-iul-2013)

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Nulitatea absolută a procesului de partaj (Cartea funciara din 12-feb-2013)

Plângere de carte funciară. Imposibilitatea intabulării unui drept de proprietate în temeiul unei posesii. Lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate (Cartea funciara din 28-ian-2013)