Rasfoire documente

Contract de vânzare-cumpărare încheiat în procedura de privatizare. Acţiune în stabilirea răspunderii pentru evicţiune a vânzătorului. Dispoziţii legale aplicabile (Contracte din 12-mar-2014)

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Arvună. Respingere (Contracte din 18-feb-2014)

Apartament vândut în baza Legii nr. 112/1995. Cerere în nulitatea contractului de vânzare-cumpărare. Incidenţa legii speciale (Contracte din 11-dec-2013)

Insert antecontract de vânzare-cumpărare. Culpa pârâtului promitent-cumpărător, la neîncheierea contractului în formă autentică. Respingere (Contracte din 16-oct-2013)

Încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare, având ca obiect o cotă parte indiviză dintr-un imobil supus partajării. Neatribuirea în natură a imobilului către promitentul vânzător (Contracte din 10-oct-2013)

Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Procedura concilierii directe. Excepţia prematurităţii acţiunii (Contracte din 04-sep-2013)

Contract de vânzare-cumpărare. Clauză privind nerestituirea avansului. Natura juridică (Contracte din 23-apr-2013)

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Interpretare clauze (Contracte din 11-apr-2013)

Contract de vânzare cumpărare. Cauza convenţiei. Nulitate absolută. Efectul convenţiilor în privinţa creditorilor. Nelegalitatea hotărârii (Contracte din 19-mar-2013)

Legea nr. 36/1995. Contract vânzare – cumpărare. Nulitate (Contracte din 04-mar-2013)

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită. (Contracte din 29-ian-2013)

Contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager. Evacuare (Contracte din 13-noi-2012)