Rasfoire documente

Luarea deciziilor de către soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Îndatoririle soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interdicţia afectării independenţei soţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Schimbarea numelui în timpul căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Independenţa patrimonială a soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Dreptul la informare al soţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de locuinţă a familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Exercitarea drepturilor asupra locuinţei familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Drept locativ propriu al soţilor asupra locuinţei închiriate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Participarea la cheltuielile familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Echivalarea muncii în gospodărie cu contribuţia la cheltuielile căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri comune ale soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri proprii ale soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Regimul veniturilor din muncă în cadrul căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Actele de înstrăinare şi de grevare privind bunurile comune (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea soţilor cu bunurile comune (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea pentru datoriile celuilalt soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)