Rasfoire documente

Noţiunea de testament (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de testament olograf (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Autentificarea testamentului în cazul persoanelor cu handicap (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Autentificarea testamentului în cazul persoanelor nevăzătoare (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Testamente privilegiate (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Revocarea voluntară expresă a testamentului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Revocarea voluntară tacită a testamentului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Retractarea revocării testamentului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Desemnarea executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Durata administrării patrimoniului succesoral (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Prelungirea dreptului de administrare a patrimoniului succesoral (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Transmiterea puterilor executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Răspunderea executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Remuneraţia executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)