Rasfoire documente

Clasificarea rudeniei fireşti (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de afinitate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de filiaţie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Dovada filiaţiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Contestarea filiaţiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Declanşarea acţiunii în stabilirea maternităţii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală activă în stabilirea filiaţiei faţă de mamă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de logodnă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Inexistenţa formalităţilor de încheiere a logodnei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Neobligativitatea logodnei pentru perfectarea căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Posibilitatea ruperii logodnei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele ruperii logodnei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Returnarea darurilor în cazul decesului unui logodnic (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea pentru ruperea logodnei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Prescripţia dreptului la acţiune în caz de rupere abuzivă a logodnei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Vârsta matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Excepţii de la vârsta matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interzicerea bigamiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interzicerea căsătoriei între rude apropiate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Excepţii de la interdicţia căsătoriei între rude apropiate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de căsătorie putativă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interdicţii la căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele nulităţii căsătoriei asupra situaţiei copiilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Conţinutul declaraţiei de căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Alegerea numelui de familie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Obligaţia prezenţei martorilor la căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Martorii la căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modalităţi de dovadă a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Nulitatea absolută a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Sancţiunea lipsei vârstei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Căsătoria fictivă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Persoanele care pot invoca nulitatea absolută a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Cazuri de nulitate relativă a căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Termenul de solicitare a anulării căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Luarea deciziilor de către soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Îndatoririle soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Interdicţia afectării independenţei soţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Schimbarea numelui în timpul căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Tipuri de regimuri matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de convenţie matrimonială (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial între soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial faţă de terţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Independenţa patrimonială a soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Dreptul la informare al soţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele regimului matrimonial faţă de terţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de locuinţă a familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Exercitarea drepturilor asupra locuinţei familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Drept locativ propriu al soţilor asupra locuinţei închiriate (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Participarea la cheltuielile familiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Echivalarea muncii în gospodărie cu contribuţia la cheltuielile căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Alegerea altui regim matrimonial decât cel al comunităţii legale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele convenţiei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Convenţia matrimonială încheiată de minori (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele nulităţii convenţiei matrimoniale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri comune ale soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri proprii ale soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Regimul veniturilor din muncă în cadrul căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Actele de înstrăinare şi de grevare privind bunurile comune (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea soţilor cu bunurile comune (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Efectele lichidării regimului comunităţii de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Procedura partajului la lichidarea comunităţii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modificarea regimului matrimonial (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Partajul în timpul regimului comunităţii de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Semnificaţia regimului separaţiei de bunuri între soţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Lichidarea regimului separaţiei de bunuri (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Răspunderea pentru datoriile celuilalt soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Aplicarea regimului comunităţii convenţionale (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modalităţi de divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Termenul pronunţării divorţului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Păstrarea numelui din căsătorie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Divorţul împotriva unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea regimului matrimonial de la data separaţiei în fapt (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea obligaţiei de întreţinere prin divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Excepţii la încetarea obligaţiei de întreţinere prin divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Prestaţii compensatorii acordate la divorţul pronunţat din culpa exclusivă a unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Forma prestaţiilor compensatorii acordate la divorţul pronunţat din culpa exclusivă a unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea prestaţiilor compensatorii acordate la divorţul pronunţat din culpa exclusivă a unui soţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de rudenie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Stabilirea raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Exercitarea autoritatii parintesti dupa divort (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Exercitarea autoritatii parintesti de catre alte persoane (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Locuinţa copilului minor după divorţ (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ la alte persoane (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Stabilirea contribuţiei fiecărui părinte la cheltuielile de creştere a copilului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Procedura de recunoaştere a copilului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Recunoaşterea copilului de către minorul necăsătorit (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Anularea recunoaşterii copilului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Darea consimţământului părinţilor la adopţia (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală pasivă în stabilirea filiaţiei faţă de mamă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Stabilirea paternităţii prin hotărâre judecătorească (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală activă în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală pasivă în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Posibilitatea obţinerii de despăgubiri de la pretinsul tată (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală activă în acţiunea în tăgada paternităţii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Prescripţia acţiunii în tăgada paternităţii introdusă de soţul mamei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Prescripţia acţiunii în tăgada paternităţii introdusă de mamă (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Filiaţia în reproducerea umană asistată medical cu terţ donator (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Consimţământul părinţilor în cadrul reproducerii umane asistată medical cu terţ donator (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Egalitatea în drepturi a copiilor din şi din afara căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Numele de familie al copilului din afara căsătoriei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de adopţie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Vârsta limita a adoptabilului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Imposibilitatea adopţiei între fraţi (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Persoanele care nu pot adopta (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Diferenţa minimă de vârstă la adopţie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Cuantumul întreţinerii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Persoanele care consimt la adopţie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Revocarea consimţământului părinţilor la adopţie (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Data adopţiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Numele de familie al adoptatului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Confidenţialitatea informaţiilor privind adopţia (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Încetarea adopţiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Noţiunea de autoritate părintească (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Durata autorităţii părinteşti (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Obligaţia de întreţinere a minorului (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Obligaţia de întreţinere a copilului după vârsta de 18 ani (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Decăderea din drepturile părinteşti (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Subiectele obligaţiei de întreţinere (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Obligaţia de întreţinere în cazul adopţiei (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Ordinea de plată a întreţinerii între rude (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Creditorul întreţinerii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Debitorul întreţinerii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Data de la care se datorează întreţinerea (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)

Modalitatea de plată a întreţinerii (Drept civil - Familie din 15-iun-2015)