DECRET nr. 301 din 13 martie 2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 19 martie 2013