LISTA din 12 februarie 2014 cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
JUDEŢUL BUZĂU
Primăria Municipiului Buzău

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

- RON -

1.

Fundaţia pentru copii "Sf. Sava"

24.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 108 din data de 12 februarie 2014