HOTĂRÂRE nr. 929 din 11 noiembrie 2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi modificării datelor de identificare ale imobilului cu nr. M.F.P. 104.222, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia generală logistică, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă divizarea nr. M.F.P. 104.222, la care sunt înscrise două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia generală logistică, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi se acordă un nou număr M.F.P. pentru imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr. 60171/2015.
Art. 3
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, interimar,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia generală logistică ale cărui date de identificare şi valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

104.222

8.19.01

47-37

Judeţul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică (CUI) 4267060

4.120.534,04

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică rezultate în urma divizării nr. M.F.P. 104.222

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

104.222

8.19.01

47-37

Judeţul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică (CUI) 4267060

4.078.867,13

M.F.P. va atribui număr în inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniului public al statului

8.19.01

47-145

Judeţul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică (CUI) 4267060 CF 60171

41.666,91

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, ale cărui date din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se actualizează ca urmare a schimbării unităţii de administrare

Nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Datele de identificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Denumirea după schimbarea unităţii de administrare

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Adresa

8.19.01

M.F.P. va atribui număr în inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniului public al statului

47-145

Construcţie şi teren CF 60171

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică (CUI) 4267060

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române (CUI) 4453144 CF 60171

53-24

41.666,91

Judeţul Ilfov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 19 noiembrie 2015