Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 40.378/SRInt din 2 octombrie 2014,
în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite prezentul ordin.
Articol unic
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 28 octombrie 2014