HOTĂRÂRE nr. 52 din 7 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. III "Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii", domnul senator Japu Nazare Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Iliescu Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
2.La anexa nr. V "Componenţa Comisiei pentru politică externă", domnul senator Badea Viorel-Riceard - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei.
3.La anexa nr. XI "Componenţa Comisiei pentru cultură şi media", doamna senator Tudor Doina-Anca - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar Liberal Conservator.
4.La anexa nr. XVI "Componenţa Comisiei pentru regulament", domnul senator Tătaru Nelu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Grapă Sebastian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 9 septembrie 2015