RAPORT nr. 2492 din 3 martie 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi ale art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-11 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2014.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 261.659,06 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 69.459,00 lei, din donaţii în sumă de 186.408,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 5.792,06 lei.
Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 247 din data de 10 aprilie 2015