HOTĂRÂRE nr. 65 din 3 decembrie 2014 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat*)
În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat Teodorescu Cătălin-Florin în Dosarul nr. 393/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Corupţiei.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

___
*) În şedinţa Camerei Deputaţilor din 9 decembrie 2014 a fost prezentat procesul-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra cererii ministrului justiţiei şi a proiectului de hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu. Din acest proces-verbal rezultă că, în urma reverificării de către secretarul de şedinţă a prezenţei consemnate în apelul nominal, s-a constatat existenţa unei erori materiale. Plenul Camerei Deputaţilor, prin vot, a acceptat îndreptarea acestei erori şi, ca urmare, proiectul de hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu a fost adoptat.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 895 din data de 9 decembrie 2014