HOTĂRÂRE nr. 977 din 10 octombrie 2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (Ce) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 776/2012 al Comisiei din 27 august 2012 privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2012 din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă cuantumul plăţilor directe care se acordă pentru anul 2012 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:
a)schema de plată unică pe suprafaţă;
b)schema de plată separată pentru zahăr;
c)schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.
Art. 2
Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plată sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Cuantumul plăţilor pentru anul 2012, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este cuprins în lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4
Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 294/1 din 29 septembrie 2012.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: LISTA cuprinzând cuantumul plăţilor pentru anul 2012, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

Nr. crt.

Specificare

Cuantum plăţi (euro/ha) (*)

Schema de plată unică pe suprafaţă

Schema de plată separată pentru zahăr

Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

119,66

-

-

2.

grâu dur

119,66

-

-

3.

triticale

119,66

-

-

4.

secară

119,66

-

-

5.

orz

119,66

-

-

6.

orzoaică

119,66

-

-

7.

ovăz

119,66

-

-

8.

porumb

119,66

-

-

9.

porumb zaharat

119,66

-

-

10.

sorg

119,66

-

-

11.

orez

119,66

-

300,00

12.

mei

119,66

-

-

13.

hrişcă

119,66

-

-

14.

alte cereale pentru boabe

119,66

-

-

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

119,66

-

-

16.

fasole pentru boabe

119,66

-

-

17.

linte

119,66

-

-

18.

bob

119,66

-

-

19.

lupin

119,66

-

-

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

119,66

-

-

Plante industriale şi medicinale

21.

floarea-soarelui

119,66

-

-

22.

rapiţă

119,66

-

-

23.

soia

119,66

-

-

24.

in pentru ulei

119,66

-

-

25.

alte oleaginoase

119,66

-

-

26.

in pentru fibră

119,66

-

-

27.

cânepă pentru fibră

119,66

-

-

28.

tutun

119,66

-

-

29.

fenicul

119,66

-

-

30.

levănţică

119,66

-

-

31.

mentă

119,66

-

-

32.

anason

119,66

-

-

33.

alte plante medicinale şi aromatice

119,66

-

-

34.

alte plante industriale

119,66

-

 

35.

arahide

119,66

-

-

36.

mac

119,66

-

-

37.

ricin

119,66

-

-

38.

susan

119,66

-

-

39.

şofrănel

119,66

-

-

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

119,66

-

-

41.

cartofi semitimpurii

119,66

-

-

42.

cartofi târzii

119,66

-

-

43.

alte culturi de cartof

119,66

-

-

44.

cartofi pentru sămânţă

119,66

-

-

Plante rădăcinoase

45.

sfeclă de zahăr

119,66

284,46

 

46.

sfeclă furajeră

119,66

-

-

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

119,66

-

-

48.

pepeni verzi şi galbeni

119,66

-

-

49.

căpşun

119,66

-

-

50.

cicoare

119,66

-

-

51.

flori şi plante ornamentale

119,66

-

-

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

119,66

 

-

53.

plante de nutreţ

119,66

-

-

54.

lot semincer

119,66

-

-

55.

alte culturi în teren arabil

119,66

-

-

56.

teren necultivat

119,66

-

-

57.

teren sub sere şi solarii - cultivat

119,66

-

-

58.

teren sub sere şi solarii - necultivat

119,66

-

-

Pajişte permanentă

59.

pajişti permanente comunale utilizate în comun

119,66

-

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

119,66

-

-

61.

păşuni permanente comunale utilizate individual

119,66

-

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

119,66

-

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

119,66

-

 

Cultură permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

119,66

-

-

65.

peri

119,66

-

-

66.

pruni

119,66

-

-

67.

caişi şi zarzări

119,66

-

-

68.

piersici

119,66

-

-

69.

cireşi şi vişini

119,66

-

-

70.

gutui

119,66

-

-

71.

duzi

119,66

-

-

72.

alţi pomi fructiferi

119,66

-

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

73.

castani

119,66

-

-

74.

nuci şi aluni

119,66

-

-

75.

alte specii înrudite

119,66

-

-

76.

hamei

119,66

-

-

Arbuşti fructiferi

77.

zmeur

119,66

-

-

78.

coacăz

119,66

-

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

119,66

-

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

119,66

-

-

81.

pepiniere pomicole

119,66

-

-

82.

pepiniere forestiere

119,66

-

-

83.

alte pepiniere

119,66

-

-

Alte culturi permanente

84.

teren în pregătire pentru livezi

119,66

-

 

85.

teren în pregătire pentru vii

119,66

-

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

119,66

-

-

87.

plante energetice nonalimentare (nonagricole)

119,66

-

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

119,66

-

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

119,66

-

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

119,66

-

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

119,66

-

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

119,66

-

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

119,66

-

-

(*) Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 12 octombrie 2012