ORDIN nr. 319 din 3 martie 2015 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul Ialomiţa
Având în vedere prevederile art. 11 alin, (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Gârbovi, judeţul Ialomiţa.
(2)Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Gârbovi, judeţul Ialomiţa, este împărţit în 31 de sectoare cadastrale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

ANEXĂ: SCHIŢA cu sectorizarea cadastrală comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 183 din data de 18 martie 2015