HOTĂRÂRE nr. 552 din 27 iulie 2016 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de Sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La sublista A "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă", poziţia 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"21.

Combinaţii (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)

B03AA07"

2.Sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)Poziţiile 103, 145,148, 209 şi 225 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"103.

Tibolonum**

G03CX01

.......................................

145.

Brivudinum*#

J05AB15

.......................................

148.

Goserelinum***# (concentraţia 3.6 mg)

L02AE03

.......................................

209.

Ofloxacinum

S01AE01

.......................................

225.

Combinaţii (Naproxenum + Esomeprazolum)**

M01AE52"

b)După poziţia 230 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 231-234, cu următorul cuprins:

"231.

Combinaţii (Rosuvastatinum + Ezetimibum)**

C10BA06

232.

Ingenoli Mebutas**

D06BX2

233.

Combinaţii (Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat)**

R03AL05

234.

Combinaţii (Metoproiolum + Ivabradinum)**"

 
3.Sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)La punctul G12 poziţia 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"10.

Rotigotinum**

N04BC09"

b)La punctul G13 "Miastenia gravis", poziţia 2 se abrogă.
c)La punctul G14 "Scleroza multiplă", poziţia 3 se abrogă.
d)Punctul G16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"G16 Demenţe (degenerative, vasculare, mixte)

1.

Donepezilum**

N06DA02

2.

Rivastigminum**

N06DA03

3.

Galantaminum**

N06DA04

4.

Memantinum**

N06DX01"

e)Punctul G18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever şi artrita juvenilă

1.

Sulfasalazinum

A07EC01

2.

Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)

H02AB01

3.

Methylprednisolonum (forma orală)5

H02AB04

4.

Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film]

L01BA01

5.

Ciclosporinum

L04AD01

6.

Leflunomidum**

L04AA13

7.

Azathioprinum

L04AX01

8.

Diclofenacum

M01AB05

9.

Hydroxychloroquinum

P01BA02

10.

Methotrexatum

L04AX03

Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală şi dermatovenerologie."
f)Punctul G22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine şi osteoporoză severă)

1.

Bromocriptinum

G02CB01

2.

Cabergolinum**

G02CB03

3.

Pegvisomantum****

H01AX01

4.

Desmopressinum

H01BA02

5.

Octreotidum****

H01CB02

6.

Lanreotidum****

H01CB03

7.

Fludrocortisonum

H02AA02

8.

Prednisolonum

H02AB06

9.

Prednisonum

H02AB07

10.

Hydrocortisonum

H02AB09

11.

Levothyroxinum

H03AA01

12.

Kalii iodidum

H03CA01

13.

Pasireotidum**

H01CB05

14.

Teriparatidum**

H05AA02

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie."
g)La punctul G26, poziţia 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"13.

Combinaţii (Brinzolamidum + Timololum)**

S01ED51"

h)La punctul G27 "Pemfigus", poziţia 6 se abrogă.
i)La punctul G31 subpunctul G31d "Spondilita ankilozantă", după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5, cu următorul cuprins:

"5.

Certolizumab pegol****

L04AB05"

j)Nota de final se modifică şi va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2-7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.
Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu () se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu () se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate."
4.La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)La punctul "P1: Programul naţional de boli transmisibile", litera "A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 19, 31 şi 73 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"19.

Combinaţii (lamivudinum + zidovudinum)**

J05AR01

.......................................

31.

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam)

J01DD62

.......................................

73.

Brivudinum

J05AB15"

b)La punctul "P3: Programul naţional de oncologie", poziţiile 10 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"10.

Methotrexatum (sol. inj./perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr. film)

L01BA01

.......................................

15.

Fludarabinum (forma orală**)

L01BB05"

c)La punctul "P3: Programul naţional de oncologie", după poziţia 92 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 93-104, cu următorul cuprins:

"93.

Azacitidinum****

L01BC07

94.

Lapatinibum****

L01XE07

95.

Everolimus(Afinitor)****

L01XE10

96.

Pazopanib****

L01XE11

97.

Afatinibum****

L01XE13

98.

Bosutinibum****

L01XE14

99.

Axitinibum****

L01XE17

100.

Ibrutinibum****

L01XE27

101.

Afliberceptum****

L01XX44

102.

Panitumumabum****

L01XC08

103.

Olaparibum****

L01XX46

104.

Talidomidum****

L04AX02"

d)La punctul "P4: Programul naţional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:

"6.

Teriflunomidum****

L04AA31"

e)La punctul "P5: Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 36 se introduc două noi poziţii, poziţiile 37 şi 38, cu următorul cuprins:

"37.

Vildagliptinum*** (cpr. 50 mg)

A10BH02

38.

Lixisenatidum***

A10BX10"

f)La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul "P6.19: Scleroză tuberoasă", poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"1.

Everolimus (Votubia)****

L01XE10"

g)La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul P6.19 se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.20, cu următorul cuprins:

"1.

Pirfenidonum****

L04AX05"

h)La punctul "P7 Programul naţional de boli endocrine", poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5.

Tibolonum

G03CX01"

i)La punctul "P7 Programul naţional de boli endocrine", poziţia 15 se abrogă.
j)La punctul "P10: Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"14.

Cinacalcetum**

H05BX01"

5.La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", poziţia 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"81.

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam)

J01DD62"

6.Sublista D "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează:
a)Poziţia 17 va avea următorul cuprins:

"17.

Acidum ibandronicum* (concentraţiile 3 mg şi 150 mg)

M05BA06"

b)Nota din subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii"
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 3 lit. f) şi pct. 4 lit. i) care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 9 august 2016