HOTĂRÂRE nr. 434 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemei comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU DACIAN

JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
Descrierea stemei
Stema comunei Stoeneşti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp albastru, se află 13 mere roşii, poziţionate 3:3:3:3:1.
În partea stângă, în câmp auriu, se află un caduceu negru.
În vârful scutului, în câmp verde, se află o cruce treflată de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Merele reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Caduceul simbolizează comerţul cu fructe, var şi bulgări de sare de ocne.
Crucea aminteşte de aşezămintele religioase de pe teritoriul localităţii, declarate monumente istorice.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 28 iunie 2016