HOTĂRÂRE nr. 132 din 2 martie 2016 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,

Dragoş Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Nr. crt.

Nr. de identificare M.F.P.

Codul de clasificare

Administrator

Denumirea bunului

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoare de inventar actualizată
- lei -

Baza legală

1.

158658

8.29.07

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

C.U.I. 12932750

Imobil compus din clădire (sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii) şi teren aferent, str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, Bucureşti

- suprafaţă construită: 414 mp

- suprafaţă desfăşurată: 3.405 mp

- regimul de înălţime: 9 nivele, din care: 2S + parter + 4 etaje + 5 R + terasă şi spaţiu tehnic;

- suprafaţă teren: 912 mp

- carte funciară nr. 205939

Clădire: 22.568.600 lei

Teren: 2.297.200 lei

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

- Raport de evaluare nr. 665/ 08.10.2015

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 173 din data de 8 martie 2016