HOTĂRÂRE nr. 393 din 13 mai 2014 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cugir" la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 233, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Situată în localitatea Vinerea, str. Deal, în intravilan, cu vecinătăţile: la E, V şi S - Ocolul Silvic Cugir, la N - păşune Primăria Cugir. Platformă din pământ. Suprafaţă de teren intravilan - 29.494 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "33.159,44", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al oraşului Cugir, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 - anexa nr. 9 şi Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Cugir nr. 52/2014";
- la poziţia nr. 252, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 5. Vecinătăţi: la E - Str. Viitorului, la V - str. Mihail Sadoveanu, la S - Valea Viilor, la N-str. Nicolae Bălcescu. Se compune din: 1. Secţia Interne - Chirurgie. Capacitate: 125 de paturi. Regim de înălţime: parter + 2 etaje + mansardă. Sistem constructiv: fundaţii din beton, pereţi din zidărie, acoperiş tip terasă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 585 mp. Suprafaţa desfăşurată = 2.360 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C1. 2. Secţia maternitate-pediatrie. Capacitate: 80 de paturi. Regim de înălţime: parter + 2 etaje + mansardă. Sistem constructiv: fundaţii din beton, pereţi din zidărie, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 585 mp. Suprafaţa desfăşurată = 2.472 mp. Dotată cu centrală termică. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C2, 3. Clădire policlinică. Capacitate: 15 cabinete. Regim de înălţime: subsol + parter + etaj. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 848 mp. Suprafaţa desfăşurată = 2.085 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C3. 4. Clădire Staţie - Salvare. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii beton, pereţi din zidărie, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 227 mp. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C4. 5. Clădire Pavilion fizioterapie. Capacitate: 4 cabinete. Regim de înălţime: parter +1 etaj. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 129 mp. Suprafaţa desfăşurată = 258 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C5. 6. Clădire Secţie contagioase. Capacitate: 15 paturi. Regim de înălţime; parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 285 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C6. 7. Clădire bloc alimentar şi birouri. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 285 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C7. 8. Clădire Statistică, birouri, internări. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 285 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C8. 9. Clădiri distribuţie oxigen. 4 boxe (construcţii anexă) cu regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa totală construită = 20 mp. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C9, C10, C11 şi C12. 10. Terenul aferent Spitalului Orăşenesc Cugir în suprafaţă totală de 14.443 mp, C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595. 11. Împrejmuire spital. Realizată din prefabricate din beton, în lungime de 150 ml. 12. Parcare policlinică în suprafaţă de 1.150 mp. Situată în dreptul policlinicii, cu acces din Str. Viitorului.", coloana nr. 4 - în ordinea subpunctelor, va avea următorul cuprins: "1957, 1968, 1954, 1971, 1958, 1958, 1958, 1958, 1972, 1957, 1957, 2014", coloana nr. 5 - în ordinea subpunctelor va avea următorul cuprins: "2882700, 2354300, 2238200, 112400, 276700, 372200, 164000, 278600, 5800, 1203500, 13200, 95827", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al oraşului Cugir, potrivit Hotărârii Guvernului, nr. 974/2002 - anexa nr. 9, Hotărârii Guvernului nr. 135/2012 şi Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Cugir nr. 52/2014."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 363 din data de 16 mai 2014