În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (2) şi art. 52 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 8 iulie 2013