ORDIN nr. 7 din 21 ianuarie 2015 privind modificarea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008
În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014*) privind Procedura operaţională pentru recunoaşterea modificărilor şi completărilor statutelor de organizare şi funcţionare sau codurilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în România,
_____
*) Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
având în vedere adresele Ministerului Justiţiei nr. 2/80.881 din 7 noiembrie 2014 şi 2/93.232 din 18 noiembrie 2014,
luând în considerare solicitările Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România nr. 271 din 3 decembrie 2010 şi nr. 4 din 15 ianuarie 2015,
în temeiul art. 29 alin. (3) din Constituţia României, republicată,
secretarul de stat pentru culte emite prezentul ordin.
Art. I
Statutul organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:
- Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"- Art. 2
Conducătorul administrativ şi canonic al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România va purta titlul de «Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România» şi va fi cetăţean al unei ţări din Uniunea Europeană."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 69 din data de 27 ianuarie 2015