DECIZIE nr. 174 din 14 iulie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Anexa nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 2 mai 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
(- Anexa nr. 1 la Decizia nr. 53/2011)

Nr. crt.

Instituţia/Autoritatea publică responsabilă

Membru permanent

Membru supleant

1.

Cancelaria Primului-Ministru

- Meleşcanu Teodor-Viorel, consilier de stat

 

2.

Ministerul Afacerilor Interne

- comisar-şef de poliţie Udeanu Cătălina, şef centru de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- comisar de poliţie Merlă Nicolae, reprezentant Punct Naţional de Contact

- inspector principal de poliţie Pîrvuleţu Marius Eugen, Secretariatul tehnic al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

 

3.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

- Anghel Ruxandra, director al Direcţiei industria de apărare şi probleme speciale

- Bumbacea Lucian, consilier Compartiment Infrastructură critică

 

4.

Ministerul pentru Societatea Informaţională

- Bădic Ion-Sorin, coordonator probleme speciale, şef structură de securitate

 

5.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

- Leahu Gabriel, secretar general

Popescu Antoaneta, director al Direcţiei generale politici şi programe CDI/ANCSI

6.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

- Negru Olimpia Simona, director Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţei barajului

- Gheorghe Constantin, director

 

7.

Ministerul Sănătăţii

- Colonel Grecu Valentin, şef compartiment Probleme Speciale NATO şi Infrastructură Critică

- Ene Marinel Ciprian, consilier

 

8.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

- colonel Nedelcu Vasile, specialist STS

- lt. col. ing. Gheorghe Alexandru-Cristian, specialist STS

 

9.

Serviciul de Informaţii Externe

*

 

10.

Serviciul Român de Informaţii

*

 

11.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Timofte Radu, şef Centru operativ pentru situaţii de urgenţă

- Enache Florentina, manager public

- Geymant Andrei, consilier

- Burcea Adina, consilier

12.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

- Dumitrache Bogdan Mircea, secretar general

- Neagu Monica, director Direcţia de audit

Ladunca Ştefan, consilier juridic Compartiment pentru documente speciale

13.

Ministerul Apărării Naţionale

- colonel Rădulescu Stelian, şef birou Infrastructură critică

- colonel inginer Recoşeanu Gigel, expert

- locotenent colonel Drugău Inocenţiu, expert

- colonel Constantinescu Valentin, expert

- colonel Bălaşa Paul, expert

- colonel inginer Iorga Fănel Eduard, expert

14.

Ministerul Transporturilor

- Marin Eugen, şef Serviciu probleme speciale

- Achim Daniel, expert

15.

Agenţia Spaţială Română

- Piso Marius-Ioan, preşedinte ROSA

- Nistor Cosmin Constantin, director Sistem informatic

 

16.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

- Valeriu Nica, şef serviciu

Ciprian Bărbulescu, consilier

17.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

- Sandu Mircea-Dumitru, consilier

 
*) Sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei respective.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2015