ORDIN nr. 75 din 6 august 2014 privind modificarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 10 martie 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 56
(1) Grosimea peretelui COTG, în mm, se determină considerând numai acţiunea presiunii interioare a gazelor transportate, cu formulele:
în care:
pc este presiunea de calcul a COTG, în MPa;
De - diametrul exterior al COTG, în mm;
- coeficientul de calitate al îmbinărilor sudate de pe COTG;
Fb - factorul de proiectare de bază, corespunzător clasei de locaţie;
Ft - factorul de proiectare care ţine seama de temperatura maximă de operare a COTG;
Rt0,5 - limita de curgere minimă specificată a oţelului din care sunt fabricate ţevile COTG, în MPa;
a = FbFtRt0,5 - rezistenţa admisibilă a oţelului din care sunt fabricate ţevile COTG, în MPa.
În anexa 21 sunt precizate semnificaţiile mărimilor a, s, sn, Si, Sic, în mm, şi valorile pentru , Fb, Ft care sunt adimensionale."
2.Punctul A.21.1 (1) din anexa 21 va avea următorul cuprins:
"A.21.1. (1) Valorile factorului de proiectare de bază Fb sunt prevăzute în tabelul A22.1, valorile factorului de proiectare Ft, care ţine seama de temperatura maximă de operare, sunt prevăzute în tabelul A21.11, iar valorile coeficientului de calitate al îmbinărilor sudate sunt prevăzute în tabelul A21.2.
Tabelul A21.1. Valorile factorului de proiectare Fb

Clasa de locaţie a COTG

Valoarea factorului de proiectare Fb

1. a - Pentru conducte testate la o presiune de 1,2 MOP

0,80

1. b - Pentru conducte testate la o presiune de 1,2 MOP

0,72

2

0,60

3

0,50

4

0,40

Tabelul A21.11. Valorile factorului de proiectare Ft

Temperatura peretelui COTGa), oC

Valoarea factorului de proiectare Ft

sub 120

1,00

120

0,90

200

0,85

300

0,75

a)Pentru valori intermediare ale temperaturii peretelui COTG, factorul Ft se determină prin interpolare liniară.
Tabelul A21. 2. Valorile coeficientului de calitate al îmbinărilor sudate

Tipul constructiv al ţevii (Tabelul A13.4)

Valoarea coeficientului

S; HWF; SAWL; SAWH; COWL; COWH

1,00

EW; BW; SAW fără completare la rădăcină

0,80

"
Art. II
Operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 601 din data de 12 august 2014